AOM: Tasovac vrši pritisak na komisiju i obesmišljava konkurse

05 Jul 2016

Pritisak ministarstva na komisiju da promeni odluke i pokušaj otvaranja Pandorine kutije

Asocijacija onlajn medija (AOM) saopštila je danas da je iznena?ena i zabrinuta zbog nedavnih istupa Ministarstva kulture i informisanja i ministra Ivana Tasovca, u kojima se navodi da ministar može “sam, bez konsultacija sa ?lanovima konkursne komisije da izmeni njihovu odluku”.

“Takav stav obesmišljava koncept i smisao konkursnog sufinansiranja javnog interesa u medijskoj sferi i svrhu postojanja stru?nih komisija za ocenu kvaliteta predloga medijskih projekata”, naveo je AOM u saopštenju za javnost.

Ocenjuje se da takvo tuma?enje ministarstva samo “daje vetar u le?a” organima upravljanja na svim nivoima, koji su ve? po?eli da predloge konkursnih komisija posmatraju kao savetodavne, umesto kao obavezuju?e, i da novac gra?ana raspodeljuju po svom naho?enju, bez jasnih i javno obrazloženih kriterijuma.

“Ministarstvo ovakvim tuma?enjem zakona i podzakonskih akata sputava ostvarenje javnog interesa u sferi javnog informisanja, ?emu je osnovni garant upravo stru?nost i nezavisnost komisija koje odlu?uju o raspodeli novca za medijske projekte. Umesto da radi na ja?anju integriteta i stru?nosti konkursnih komisija, Ministarstvo kulture i informisanja njihovu ulogu svodi na protokolarnu”, piše u saopštenju.

AOM je ocenio da dodatnu zabrinutost izaziva i odluka ministra Ivana Tasovca da traži dodatna “pojašnjenja” od ?lanova stru?ne komisije za elektronske medije samo dan pred istek roka za objavu kona?nih rezultata konkursa, iako je stru?na komisija svoje obrazložene predloge dostavila pre više od mesec dana i dodatno ih elaborirala na zahtev ministarstva.

“Ovo može da se shvati samo kao pritisak ministarstva da komisija promeni svoje odluke ili kao priprema terena da se njihove odluke ponište u skladu sa potrebama vlasti”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!