Bešlin: Ruska propaganda u Srbiji je u ekspanziji

10 Dec 2015

Laslo Vegel: Mi navodno želimo da idemo u EU, ali ne želimo da prihvatimo evropsku kulturu

Istori?ar Milivoj Bešlin izjavio je danas da je ruska propaganda u Srbiji u velikoj ekspanziji i ocenio da je cilj da se Srbija odvrati od evropske agende.

Bešlin je na okruglom stolu u Novom Sadu ocenio da bezmalo svi vode?i mediji imaju izrazito proputinovsku i antizapadnu orijentaciju.

Prema njegovim re?ima, ruski pokušaji da odvrate Srbiju od evropske agence ogledaju se u pokretanju desetina portala, nevladinih organizacija, a nije bez zna?aja ni ?injenica da je Rusija svoj obaveštajni centar iz Sofije prebacila u Beograd, kao ni otvaranje beogradske filijale Ruskog instituta za strateška istraživanja.

“Antizapadni i antiliberalni obrazac neizostavno podrazumeva nacionalizam, kolektivizam, odbacivanje zapadnog društva razvoja, narodnu državu umesto moderne države”, kazao je Bešlin.

Vegel: Parazitskoj novoj klasi nije potrebna kultura

Književnik Laslo Vegel izjavio je danas da doma?oj politi?koj eliti kultura nije potrebna i ocenio da je to razlog zašto je kultura na margini.

“Parazitska nova klasa stoji iza naše politi?ke elite, a takva klasa nikada nigde nije izgradila kulturni model. Zato je kultura sada na margini”, rekao je Vegel na okruglom stolu u Novom Sadu.

Prema njegovim re?ima, bez kulturnog standarda ne može se izgraditi jedno demokratsko društvo.

„Bez kulture nema ni demokratije. Mi navodno želimo da idemo u EU, ali ne želimo da prihvatimo evropsku kulturu“, kazao je Vegel i ocenio da doma?oj politi?koj eliti kultura nije potrebna kao legitimizacijska osnova, kao što im ni ideologija nije potrebna.

„Borili smo se za jedan druga?iji svet, a došli smo u svet perifernog divljeg kapitalizma“, rekao je Vegel.

On je ocenio da u društvu postoje znaci da se kultura ne miri sa postoje?im stanjem i dodao da se to najbolje vidi u pozorištu.

Pan?i?: Pravo pitanje je kako je Gaši? mogao biti ministar

Okrugli sto NDNV2Novinski pisac Teofil Pan?i? ocenio je danas da je prosta?ka izjava ministra odbrane Bratislava Gaši?a u stvari logi?an sled doga?aja.

“Prosta?ka Gaši?eva izjava je logi?an sled dekadencije. Pravo pitanje je odakle on na mestu ministra odbrane i šta ga kvalifikuje za to. Ako progutate to što je neko ko je potpuno bez ikakvog razloga postao ministar samo zato što se dopada Vu?i?u, onda ?ete progutati sve”, rekao je Pan?i? na okruglom stolu u Novom Sadu.

Ocenio je da su ljudi poput Gaši?a zapravo “pogrešni ljudi na pogrešnim mestima”, ali je dodao da smo ih na ta mesta doveli mi, jer “oni nisu na vlast došli vojnim pu?em”.

Likovni umetnik Vladimir Miladinovi? ocenio je da kultura igra veoma zna?ajnu ulogu u stvaranju novih nacionalnih identiteta na prostoru bivše Jugoslavije i u promociji istorijskog revizionizma.

Prema njegovim re?ima, savremena umetnost treba da izbegava dominantne narative, ve? treba da se bavi na primer devedesetim godinama koje su izopštene iz javne sfere.

Književnik Nedim Sejdinovi? ocenio je da se Srbija nalazi “na marginama civilizacije, uljuljkana samodovoljnoš?u“.

Filozof Ivan Milenkovi? ocenio je da u Srbiji u javnoj sferi više ne postoji kritika, ve? je javna sfera „prakti?no privatizovana pa 98 odsto javnog prostora zauzima Aleksandar Vu?i?, a dva odsto rijaliti šou programi“.

Književnica Mirjana ?ur?evi? ocenila je da dominantni kulturni obrazac u Srbiji pati od pasivno-agresivnog poreme?aja ponašanja.

„Taj poreme?aj se izuzetno teško le?i kod ljudi, a ko bi se još bavio le?enjem dominantnih kulturnih obrazaca“, kazala je Mirjana ?ur?evi?.

Kulturološkinja Aleksandra ?uri? Bosni? ocenila je da se u srpskoj kulturi dešavaju obra?uni sa onim pojedincima i delima kojima bi srpska kultura trebalo da se ponosi.

Prevodilac Marko ?udi? ocenio je da se u Srbiji izmišljaju tradicije, a društvom dominira “provincijalni strah”.

Religiolog Miroslav Keveždi rekao je da je kosovski mit u Srbiji i danas veoma živ, kao što je živ i „rigidni kulturni obrazac“.

Okrugli sto organizovalo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, uz podršku ameri?ke fondacije NED i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!