Rektor: Nadam se da će profesorka Konjović nastaviti da radi na FTN-u

01 Oct 2015

"Profesorku poznajem dugo i znam da je kvalitetan istraživač i dobar nastavnik”

Rektor Univerziteta u Novom Sadu Dušan Nikoli? izjavio je ve?eras da se nada da ?e profesorka Zora Konjovi? nastaviti da radi na Fakultetu tehni?kih nauka (FTN).

“Iskreno se nadam da ?e Zora Konjovi? nastaviti da radi na FTN-u, jer bi to bilo dobro i za nju i za ?itavu akademsku zajednicu. Profesorku poznajem dugo i znam da je kvalitetan istraživa? i dobar nastavnik”, rekao je Nikoli? za agenciju Beta.

Dodao je da uvažava ?injenicu da je FTN ozbiljna institucija koja je u?inila krupne iskorake za društvo.

“Bilo bi mi izuzetno drago da se uspostavi ravnoteža i harmonija koja je neophodna za funkcionisanje takve jedne institucije”, poru?io je Dušan Nikoli?.

Prema njegovim re?ima, odluku o produženju radnog odnosa na mati?nom fakultetu može doneti samo taj fakultet i to je isklju?ivo u nadležnosti organa fakulteta.

“Fakulteti imaju svojstvo pravnog lica i ljudi koji rukovode njima snose odgovornost za zakonitost svoga rada, a snose i odgovaraju?u eti?ku odgovornost”, rekao je Nikoli?.

Profesorka Zora Konjovi? optužila je dekana FTN-a Radeta Doroslova?kog da joj je uputio pretnje i ucene kako bi je oterao u penziju.

Ve?eras je ispred Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu organizovan sve?ani prijem nove generacije studenata, a rektor im je poru?io da akademski život shvate na širi na?in, jer na univerzitetu mogu da steknu profesionalna znana ali i da se uklju?e u ostatak akademskog života, kako bi izgradili svoju li?nost.

On je naveo da na Univerzitetu u Novom Sadu studira 50.000 studenata, radi 5.000 zaposlenih, a univerzitet je sastavljen od 14 fakulteta i dva instituta.

(Autonomija/Beta)

Podelite ovu stranicu!