Ombudsman: Loša bezbednost dece na internetu

11 Feb 2014

Decu u Srbiji praktično niko sistemski ne uči kako da se zaštite na internetu

U Srbiji ne postoje osnovni preduslovi a bezbednost dece na internetu, po?ev od neadekvatnih zakonskih sankcija do nepostojanja preventivnih mera, pokazalo je istraživanje koje je sprovela institucija Pokrajinskog ombudsmana.

Saradnik za odnose s javnoš?u u toj instituciji Oliver Muškinja rekao je na konferenciji za novinare da se u Srbiji još uvek na adekvatan na?in ne prepoznaju pretnje, uznemiravanje i iskoriš?avanje dece putem društvenih mreža, SMS-a, MMS-a i informacionih tehnologija uopšte.

Prema njegovim re?ima, u Strategiji razvoja informati?kog društva u Srbiji do 2020. godine uopšte se ne spominju deca.

Muškinja je podsetio da se u školama informatika izu?ava kao izborni predmet, što fakti?ki zna?i da decu u Srbiji prakti?no niko sistemski ne u?i kako da se zaštite na internetu.

Dodao je da je i saradnja roditelja i dece kada je re? o temi bezbednosti na internetu na niskom nivou, pre svega zbog toga što zna?ajan broj roditelja ne zna mnogo o informacionim tehnologijama. “Imali smo slu?ajeve roditelja koji deci zabranjuju upotrebu interneta tako što sa sobom u sobu odnesu monitor ili tastaturu, kao i onih koji smatraju da je antivirusni program dovoljan za bezbednost dece na internetu”, naveo je Muškinja.

Prema njegovim re?ima, ni provajderi internetskih usluga ne prepoznaju svoju ulogu u potrebi prevencije nasilja nad decom na internetu.

Pokrajinski ombudsman je istraživanje sproveo u saradnji sa me?unarodnom organizacijom Save the Children. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji Vojvodine, kroz fokus grupe sa u?enicima osnovnih škola, roditeljima, stru?njacima, predstavnicima centara za socijalni rad, policije, tužilaštava i nevladinih organizacija.

Istraživanje “Eksploatacija dece na internetu” je prezentovano danas, kada se obeležava Dan bezbednog interneta. Dodatne informacije o zaštiti na internetu mogu se prona?i ovde.

 ombudsman internet

Ili?: Internet aktuelniji nego ikad u predizbornoj kampanji

Direktorica Centra za razvoj civilnog društva (CRCD) iz Zrenjanina Snežana Ili? ocenila je danas da ?e u aktuelnoj predizbornoj kampanji u Srbiji politi?ke partije više nego ikada ranije koristiti internet za agitaciju, a naro?ito društvene mreže, poput Fejsbuka (Facebook) i Tvitera (Twitter).

“Možemo o?ekivati mnogo demagogije i spinovanja putem interneta, a naro?ito putem društvenih mreža, što ?e verovatno doprineti ionako prisutnoj zbunjenosti bira?a”, kazala je Ili?eva na konferenciji za novinare povodom Dana bezbednog interneta, 11. februara.

Prema njenim re?ima, “svaka iole ozbiljnija stranka” ima svoj internetski tim i dobrovoljce koji komentarišu, lajkuju i spinuju.

Snežana Ili? je kažala da je, kada je u pitanju sajber prostor, ekstremna levica mnogo slabija od ekstremne desnice.

Miroslav Keveždi iz CRCD-a rekao je da su hrvatsku verziju Vikipedije (Wikipedia) preuzeli ekstremni desni?ari i upozorio da tako nešto može da se desi i u Srbiji.

Zamenica pokrajinskog ombudsmana Eva Vukašinovi? kazala je da u komentarima na razli?itim portalima ?esto može da se na?e govor mržnje, ali se usprotivila ideji o zabrani komentarisanja, jer je sloboda govora “uvek na prvom mestu”. “Imate slobodu izbora: možete da idete na takve sajtove ali i ne morate. S druge strane, na razli?itim portalima mogu se prona?i krivi?na dela koja ne treba karakterisati kao govor mržnje, ve? kao podstrekivanje na nasilje, širenje me?unacionalne mržnje i tome sli?no”, navela je Eva Vukašinovi?.

Ona je upozorila na ?injenicu da Srbija još uvek nije ratifikovala Konvencijju o visokotehnološkom kriminalu, koju je Savet Evrope usvojio još 2001. godine.

Pokrajinski ombudsman sa ?acima obeležio Dan bezbednog interneta

Pokrajinski ombudsman obeležio je danas Dan bezbednog interneta 11. februar, sa u?enicima osnovne škole „Jožef Atila“ u Novom Sadu, sa kojima su razgovarali o bezbednosti dece i mladih na internetu. Predstavnici Pokrajinskog ombudsmana u?enicima su objasnili osnovne pojmove vezane za eksploataciju dece na internetu i na?ine zaštite od ove pojave, a kroz kratak film pod nazivom „Imaš pravo da znaš“, predstavljen je i na?in kako deca mogu da se obrate ombudsmanu da bi zaštitila svoja prava. Dan bezbednog interneta inicirala je Mreža „Insafe” podržana od strane Evropske unije i okuplja više 30 zemalja sa ciljem pove?anja bezbednosti dece i mladih na internetu. Ove godine taj dan se obeležava pod sloganom „Stvorimo zajedno bolji Internet”.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!