3u1: Promocija knjiga Lekića, Škora i Draže

18 Dec 2015

Žvaka u pepeljari, Svaka čast Vučiću i Vučić i cenzura

Promocija knjiga “Žvaka u pepeljari” Draže Petrovi?a, “Svaka ?ast Vu?i?u” Slaviše Leki?a i “Vu?i? i cenzura” Sr?ana Škora bi?e održana u utorak u SKCNS Fabrika.

Moderator promocije bi?e Teofil Pan?i?, a gosti ?e biti autori knjiga.

Na doga?aju ?e biti mogu?e kupiti knjige po promotivnim cenima.

Teofil Pan?i? je o knjizi Slaviše Leki?a “Svaka ?ast Vu?i?u” rekao da ona publici može da pomogne kako se dogodio Vu?i?. “Mada vam to ne?e biti od koristi, pošto je on ve? tu i ne?e nikuda oti?i”, naveo je Pan?i?.

Olja Be?kovi? je o knjizi Sr?ana Škora “Vu?i? i cenzura” istakla da “Ono što on u ovoj knjizi pita, više niko ne pita, a bilo bi normalno da se pita”, dok je Olivera ?ur?evi? o knjizi Draže Petrovi?a “Žvaka u pepeljari” rekla da je to “Duhovita istorija svakodnevnog politi?kog života koja bi trebalo da se prodaje u apotekama umesto bensedina”.

Po?etak promocije najavljen je za 19 ?asova.

(B.O)

Podelite ovu stranicu!