Dvadeset godina od otmice u Štrpcima: Počinioci bez kazne, žrtve nepriznate

26 Feb 2013

Institucije Srbije ne priznaju žrtvama ovog zločina status civilnih žrtava rata

U sredu, 27. februara 2013. godine, navršava se 20 godina od otmice 19 državljana Srbije i Crne Gore od strane Vojske Republike Srpske (VRS) na železni?koj stanici u Štrpcima (BiH, Republika Srpska). Do sada je za ovaj zlo?in osu?en samo Nebojša Ranisavljevi?. Institucije Srbije ni do danas žrtvama ovog zlo?ina nisu priznale status civilnih žrtava rata. Žene u crnom, Iniciajtiva mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo obeleži?e godišnjicu otmice u Štrpcima pred ulazom u Glavnu železni?ku stanicu u Beogradu 27.02.2013, sa po?etkom u 15:30 ?asova.

Do sada su prona?ena tela samo tri žrtve ovog zlo?ina: krajem 2009. godine identifikovano je telo Halila Zup?evi?a u selu Sjeda?a na obali jezera Peru?ac, a posmrtni ostaci Rasima ?osi?a i Jusufa Rastodera na?eni su u istom jezeru 2010. godine.

U sudskom postupku vo?enom protiv Nebojše Ranisavljevi?a, pred Višim sudom u Bijelom Polju, utvr?eno je da je grupa pripadnika Višegradske brigade VRS, predvo?ena Milanom Luki?em, u poslepodnevnim ?asovima 27. februara 1993. godine zaustavila voz koji je saobra?ao na liniji Beograd-Bar. Nakon legitimisanja putnika, iz voza su izveli 18 Muslimana i jednog Hrvata koje su potom sproveli do sela Prelovo. U sali lokalne osnovne škole su ih pretresli, oplja?kali i pretukli. Nakon toga su ih vezali žicom, uveli u kamion i odveli u jedno selo u okolini Višegrada. Tamo su ih u garaži jedne ku?e likvidirali Milan Luki? i Boban In?i?, tako što su im naredili da legnu a potom su pucali u njih. Nebojša Ranisavljevi? je ?uvao stražu ispred garaže. Kada je jedan od otetih putnika pokušao da pobegne iz garaže, Ranisavljevi? je pucao u njega i ranio ga. Milan Luki? je prišao ranjenom ?oveku i prerezao mu grkljan.

Tokom su?enja Ranisavljevi?u, utvr?eno je i da je otmica bila planirana mesec dana ranije, kao i da su državni organi Republike Srbije znali za pripremu otmice ali da niko ništa nije preduzeo. Pored Luki?a, In?i?a i Ranisavljevi?a, tokom postupka su pominjana imena drugih pripadnika VRS koji su tog dana bili na stanici Štrpci. Me?utim, protiv njih nikada nije vo?en postupak.

Haški tribunal osudio je Milana Luki?a na doživotnu kaznu zatvora za zlo?ine nad višegradskim Muslimanima tokom 1992. i 1993. godine, ali ne i za zlo?in u Štrpcima.

Žrtve ovog zlo?ina su: Esad Kapetanovi?, Ilijaz Li?ina, Fehim Bakija, Še?o Softi?, Rifet Husovi?, Sead ?e?evi?, Ismet Baba?i?, Halil Zup?evi?, Adem Alomerovi?, Rasim ?ori?, Fikret Memetovi?, Favzija Zekovi?, Nijazim Kajevi?, Muhedin Hani?, Safet Preljevi?, Džafer Topuzovi?, Jusuf Rastoder, Zvezdan Zuli?i? i Tomo Buzov.

Institucije Republike Srbije ne priznaju žrtvama ovog zlo?ina status civilnih žrtava rata jer se otmica desila na teritoriji Bosne i Hercegovine a VRS se ne smatra neprijateljskom vojskom. Fond za humanitarno pravo poziva državne organe da, nakon 20 godina nemara prema porodicama žrtava i nepriznavanja odgovornosti za zlo?in, izmenama zakonskog okvira, pre svega Zakona o pravima civilnih invalida rata, iskažu elementarnu odgovornost i solidarnost prema žrtvama i njihovim porodicama.

(FHP) 

 

Podelite ovu stranicu!