20 godina od ubistva Srđana Aleksića

22 Jan 2013

Srđan je svoj život žrtvovao za najsvjetlije civilizacijske vrijednosti, a njegovo djelo govori da je bolje časno i umrijeti nego sramno živjeti

Na današnji dan prije dvadeset godina grupa pripadnika Vojske Republike Srpske legitimisala je osobe na trebinjskoj tržnici, me?u kojima je bio i Alen Glavovi?, Bošnjak, kojeg su potom po?eli maltretirati i tu?i.

Glavovi?u je tada u pomo? prisko?io Sr?an Aleksi?, kojeg su ?etvorica vojnika zbog tog hrabrog ?ina pretukla kundacima pušaka. Od zadobijenih povreda Sr?an je pao u komu i šest dana kasnije preminuo. Mladi Trebinjac osta?e upisan u istoriju, kao svijetli primjer ljudskosti i putokaz za bolju budu?nost.

Sr?an Aleksi? ro?en je 1966. u Trebinju. Njegov otac Rade bio je košarkaški trener, majka mu je rano umrla, a brat poginuo u udesu motornim zmajem u blizini Trebinja. Sr?an je bio pionirska pliva?ka nada bivše Jugoslavije. Amaterski se bavio glumom, za šta je dobio i više nagrada, a nastavio je glumiti i tokom rata, u predstavi San ratne no?i.

Sam je podlegao povredama, ali je uspio spasiti prijatelja. Alen je zajedno s ?etiri i po hiljade Bošnjaka napustio Trebinje.

Sr?anov otac na sahrani je rekao: “Moj sin je vršio svoju ljudsku dužnost.”

U spomen na njegov gest ustanovljena je i novinarska nagrada za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama.

Nekoliko gradova u našoj regiji, tako?er odalo je po?ast Sr?anu Aleksi?u. Prolaz u Zmaj-Jovinoj ulici u Novom Sadu danas nosi Aleksi?evo ime. U centru Pan?eva tako?er ima prolaz Sr?ana Aleksi?a i spomen-plo?a u ?ast trebinjskog heroja.  Tuzla ima ulicu nazvanu po Sr?anu, kao i Sarajevo, iako se ona nalazi u zaba?enom dijelu glavnog grada, a u Trebinju se Sportski tereni zovu imenom Sr?ana Aleksi?a.

Sr?an je svoj život žrtvovao za najsvjetlije civilizacijske vrijednosti, a njegovo djelo govori da je bolje ?asno i umrijeti nego sramno živjeti.

Reditelj Sr?an Golubovi? snimio je film inspirisan herojstvom Sr?ana Aleksi?a, koji ?e premijeru doživjeti na predstoje?em Sundance festivalu.

(Radio Sarajevo)

Podelite ovu stranicu!