17.000 zahteva za mađarsko državljanstvo u Subotici

01 Dec 2011

Od tog broja do sada je najmanje 7.000 građana već dobilo državljanstvo Mađarske

Od po?etka godine Generalnom konzulatu Ma?arske u Subotici podneto je oko 17.000 zahteva za dobijanje dvojnog ma?arskog državljanstva po skra?enom postupku, izjavio je generalni konzul Ma?arske u tom gradu Tamaš Koršoš.

Od tog broja do sada je najmanje 7.000 gra?ana ve? dobilo državljanstvo Ma?arske, rekao je Koršoš za današnji novosadski Ma?ar so (Magyar Szo).

Dodao je da je na odlu?ivanje po zahtevu potrebno ?ekati do mesec i po dana.

Državni sekretar ma?arskog Ministarstva za javnu upravu i pravosu?e Bence Retvari rekao je da je ma?arskim vlastima do sada ukupno predato 170.000 molbi za dobijanje državljanstva.

On je dodao da je Subotica me?u onim mestima gde se podnosi najve?i broj ovakvih zahteva.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!