15 MILIONA RAZLOGA ZA RAZVOJ VOJVODINE

19 Mar 2012

Novi IPA prekogranični program Mađarska-Srbija vredi 15 miliona evra

„Petnaest miliona razloga, koliko u evrima vredi novi IPA prekograni?ni program Ma?arska – Srbija, dovoljno je da se prvi put, strateški isplaniraju, dogovore i predlože projekti koji ?e doprineti bržem i efikasnijem razvoju AP Vojvodine i pograni?nih podru?ja“, saopštio je Evropski pokret Novi Sad povodom današnjeg sastanka predstavnika 45 vojvo?anskih opština i partnera iz Ma?arske u Be?eju.

U godini kandidature i ubrzanja evrointegracija Srbije podržavamo sastanak predstavnika opštinskih kancelarija za lokalni ekonomski razvoj  i predstavnika akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za Ba?ku, Banat i  Srem, u Be?eju u nadi da ?e, shodno prioritetima definisanim u Nacionalnoj strategiji regionalnog razvoja i strategijama razvoja lokalnih samouprava, posti?i jedini mogu?i rezultat ‘ privredni razvoj i bolji život stanovnika Ba?ke, Banata, Srema i cele Vojvodine, piše u saopštenju Evropskog pokreta Novi Sad.

(Evropski pokret)

Podelite ovu stranicu!