130 miliona dinara za navodnjavanje, protivgradne mreže i preradu

19 Jun 2015

Interesovanje veoma veliko, naročito za kapacitete za preradu voća i povrća i hladnjače

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo potpisao je danas 130 miliona dinara vredne ugovore sa 142 korisnika bespovratnih sredstava, za navodnjavanje, protivgradne mreže i male preradne kapacitete.

Resorni sekretar Branislav Bogaroški rekao je da ?e se njegov sekretarijat potruditi da posle rebalansa budžeta izna?e mogu?nosti da ponovi još jednom konkurs za male preradne kapacitete, pošto je interesovanje veoma veliko, naro?ito za kapacitete za preradu vo?a i povr?a i hladnja?e.

Dodao je da ?e zahvaljuju?i sredstvima koja su namenjena za navodnjavanje, ove godine više od 1.200 hektara zemljišta biti pod sistemima za navodnjavanje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!