Kontić: Andrić je bio Jugosloven

01 Dec 2011

Prikazan film "Bez naslova" o kontroverzama oko Andrića

Sarajevski novinar i reditelj Boro Konti? izjavio je ve?eras u Novom Sadu da je književnik Ivo Andri? bio iznad pojedina?nih nacionalnih identiteta i da je to razlog zašto ga balkanske nacije odbacuju ili svojataju.

Konti?, koji je autor dokumentarnog filma o Ivi Andri?u „Bez naslova“, nakon projekcije je rekao da su Andri?a po?eli naro?ito da odbacuju ili svojataju po?etkom devedesetih godina prošlog veka, u vreme po?etka ratova i uspona nacionalizama.

„Ivo Andri? odjednom više nije bio Hrvat, ve? je postao veliki Srbin. Po?eli su da ga odbacuju i da ga svojataju. A Andri? je bez sumnje bio jugoslovenski pisac, po svemu, pa je logi?no da su po?eli tako da ga tretiraju baš u vreme kada je Jugoslavija po?ela da se raspada“, kazao je Konti?.

Prema njegovim re?ima, niko nije spreman da prou?i ?injenice o Ivi Andri?u, ve? se poluistine o njemu uzimaju kao ?injenice i na osnovu njih se izvla?e i konsekvence. „Andri? je jednom prilikom upozorio da kad ?ujete da vam neko pri?a kako su, na primer, ugroženi Srbi ili Hrvati, odmah bežite od takve osobe. Andri? je bio veliki pisac i kao takav je imao senzore da je ovde mogu?a katastrofa“, kazao je Konti?.

Šefica Medijskog odeljenja Misije OEBS u Srbiji Dragana Nikoli?-Solomon kazala je da je Andri? bio iznad nacionalnog identiteta i ocenila da je to razlog zašto svima smeta. „Društva u regionu su retko spremna da propitaju sama sebe i da se pogledaju u ogledalo“, ocenila je Nikoli?-Solomon.

Novinarka Branislava Opranovi? kazala je da su mediji u?estvovali i u?estvuju i danas u prikrivanju i izvrtanju ?injenica iz prošlosti. Ona je izrazila razo?aranje zašto niko od novinara koji su u?estvovali u proizvodnji ratova na prostoru bivše Jugoslavije nije odgovarao za ratnohuška?ku propagandu.

Projekciju filma „Bez naslova“ i tribinu organizovalo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, uz podršku Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!