Verica Barać: Sprega tajkuna i politike kao 90-ih

12 Dec 2011

Srbija u fingiranoj borbi protiv korupcije

Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Bara? izjavila da pri?e o borbi protiv korupcije u Srbiji nisu istinite, te da postoji sprega politike i tajkuna.

“Sve pri?e o dosadašnjoj borbi protiv korupcije nisu istinite, borba se ne vodi na taj na?in. Moramo imati reforme i dobre zakone, kapacitet i snagu institucija koja ?e garantovati primenu tih zakona”, rekla je Bara?eva za B92.

Prema njenim re?ima, suština problema je sprega politi?kih stranaka, tajkuna i delova kriminala, koja je opstala iz 90-tih godina, a koja je u medjuvremenu i oja?ana. Ona je navela da se u Srbiji ni danas ne zna ko finansira politi?ke stranke, kako se budžetski novac troši i koliko se zemlja zadužuje, kao i šta se dešava u javnim preduze?ima.

“Ako niste rešili sva ona prethodna pitanja vi sada imate istu onu spregu koju ste imali 90-tih godina, još su vra?eni svi ljudi i vrednosti. To su ti zatvoreni centri mo?i koji se sastoje od tajnih službi, tajkuna iz Miloševi?evog vremena, od raznih drugih uticajnih ljudi i politi?ke stranke koje su potpuno deo tog sistema”, rekla je Bara?eva.

Ona je istakla da bi se u Srbiji danas o korupciji pri?alo kao o druga?ijem fenomenu da se, prema njenom mišljenju, rešilo nekoliko važnih pitanja, poput raspuštanja svih tajnih službi, otvaranja svih tajnih dosijea, lustracije i donošenja dobrih zakona.

“Vi imate još uvek onu spregu koja je vladala 90-tih godina. Problem ove države je sprega koja je zadržana, a onda još oja?ana, skrivenih centara mo?i, tajkuna iz Miloševi?evog perioda, politi?kih stranaka i delova kriminala”, tvrdi Bara?eva.

(B92)

Podelite ovu stranicu!