„Prividna aktivnost“

18 Sep 2008

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je za ma?arski program Radio Novog Sada da se razlog zbo…

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je za ma?arski program Radio Novog Sada da se razlog zbog kojeg nije otišao na sastanak ma?arskih politi?kih lidera povodom pripreme Zakona o nacionalnim savetima, a kojeg je sazvao predsednik Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara Šandor Pal u Be?eju, može u najkra?em sažeti u stavu da ne vidi smisao da se nanovo razmatra ono o ?emu je ve? postignut dogovor.
„Nisam video smisao u tome da se bavimo prividnom aktivnoš?u. Ja sam i dosad bezbroj puta rekao da sam otvoren za sve konsultacije koje imaju smisla, ali svakako nisam pristalica nepotrebnog trošenja vremena, pogotovo ne politi?kog „penušanja“. Što se mene i SVM ti?e, mi stvarnih zadataka imamo toliko da ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da se bavimo prividnom aktivnoš?u“ – rekao je Pastor.
Predsednik SVM-a naveo je i da je me?u vojvo?anskih ma?arskim strankama potpuno saglasje u vezi sa nacionalnim savetima i da „cela današnja pri?a“ nije govorila o drugom, ve? o tome da „oni koji ne mogu da opravdaju svoje postojanje, pokušavaju da u kolektivnu svest uvedu kvazi-probleme i da na taj na?in pokušaju da dokažu svoj zna?aj“. Pastor je, naime, naveo da u vezi sa nacionalnim savetima i autonomijom postoji trostrana?ka zajedni?ka koncepcija, koja je deo koalicionog sporazuma kojeg je, usaglašeno sa predsednicima ma?arskih stranaka, potpisao sa predsednikom Demokratske stranke Borisom Tadi?em.
„Njegovo sprovo?enje po?elo je ovih dana kao rezultat razli?itih neformalnih razgovora i ne vidim nijedno otvoreno pitanje koje bi moglo da se postavi, a kamoli da o njemu treba da se sporazumevamo“ – rekao je još Pastor u izjavi za ma?arski program Radio Novog Sada.
Sastanku ma?arskih politi?ara u Be?eju, ina?e, pored predsednika SVM Ištvana Pastora, nisu se odazvali ni predsednik Nacionalnog saveta vojvo?anskih Ma?ara Laslo Joža, kao ni pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine Tamaš Korhec, koji su tako?e bili pozvani.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!