„Omnibus dva” još se krčka

07 Apr 2009

Sude?i po dnevnom redu predstoje?e sednice republi?kog kabineta, kako sada stvari stoje, Vlada Srbije ne?e u ?etvrta…

mirko-cvetkovic.jpgSude?i po dnevnom redu predstoje?e sednice republi?kog kabineta, kako sada stvari stoje, Vlada Srbije ne?e u ?etvrtak razmatrati zakon o nadležnostima Vojvodine, saznaje „Dnevnik“ u krugovima bliskim državnom vrhu. O ?emu ?e raspravljati Vlada zna?e se definitivno u sredu uve?e, kada premijer Mirko Cvetkovi? potpisuje dnevni red.
– Do sednice mogu?e su izmene i dopune dnevnog reda u hodu, ali za sada nacrt ovog zakona nije planiran – objašnjava izvor „Dnevnika“, komentarišu?i najave predsednika PO DS-a Dušana Elezovi?a da ?e se posao oko zakona o prenosu nadležnosti Pokrajini završiti u Vladi Srbije ove nedelje.
Da bi se Vlada Srbije pozabavila nacrtom ovog zakonskog teksta, potrebno je da on pro?e prethodne procedure, a to su nadležni odbori, i dobije zeleno svetlo Sekretarijata za zakonodavstvo. Sugestije pokrajinskog rukovodstva na predloženi tekst koji je izradila radna glupa Vlade Srbije, u kojoj su ministarka za NIP Verica Kalanovi? (G17 plus), ministarka pravde Snežana Malovi? (DS) i ministar obrazovanja Žarko Obradovi? (SPS) stigle su iz Novog Sada u zgradu u Nemanjinoj, ali se niko od troje ministara nadležnih za ovaj posao ne oglašava. Verica Kalanovi? se ne javlja na telefon, Obradovi? je isklju?en, a Snežana Malovi? na putu u RS. Stoga je i neizvesno da li ?e, i šta, od onog što predlažu predstavnici pokrajinske administracije biti prihva?eno. Taj posao je, kako „Dnevnik“ saznaje, još uvek u toku, a po završetku procedure u Vladi, kako objašnjava naš izvor, statut Vojvodine bi u svakom slu?aju morao da pretrpi odre?ene izmene. O?ito je da su tu razli?ita o?ekivanja, jer u Beogradu tvrde da se to mora obaviti u Skupštini Vojvodine, koja je i donela pokrajinski akt.
Tajmnizi za usvajanje zakona i potvrdu statuta u Skupštini Srbije su o?ito postali predmet naga?anja, jer od najava da ?e se to desiti na samom startu prole?enog zasedanja, što je tvrdila i predsednica parlamenta Slavica ?uki?-Dejanovi?, nije bilo ništa. U poslednjim medijskim nastupima predsednik IV Vojvodine Bojan Pajti? nije krio da bi bio zadovoljan ako se to u republi?kom parlamentu desi do po?etka letnje pauze.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!